ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน

ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน

ใช้วางตามขอบถนน ขอบทางเท้า กั้นขอบเขตจัดสวน ขนาดที่ผลิต 0.15x0.30x1.00 เมตร และยังมีตัวเข้ามุม ขนาด 0.15x0.15x0.30 เมตร