ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ขอบคันหินดักขยะ

ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน

ใช้วางตามขอบถนน ขอบทางเท้า กั้นขอบเขตจัดสวน

ขอบคันหิน มีขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.

เข้ามุมขอบคันหิน มีขนาด 0.15x0.15x0.30 ม.

ขอบคันหินดักขยะ

ใช้วางตามขอบถนน สำหรับดักจับขยะ มีขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.

รูปภาพประกอบ