เลโก้บล็อกคอนกรีต

เลโก้บล็อกคอนกรีต

ใช้กั้นหิน  ทราย  กันดินสไลด์ ใช้กันดินบ่อน้ำ

ขนาดที่ผลิต 0.60x1.20x1.20 ม. และ 0.60x0.60x1.20 ม.

รูปภาพ เลโก้บล็อกคอนกรีต