แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต

ใช้สำหรับกั้นแนวแบ่งช่องจราจร กั้นเขตแดนชั่วคราว แบ่งอออกเป็น 2 ประเภทคือ Type 1 และ Type 2 ทางบริษัท ฯลฯ ผลิตประเภทเดียวคือ Type 2 ขนาด 0.610x0.813x2.00 เมตร และตามที่ลูกค้าสั่ง