แบริเออร์คอนกรีต

แบริเออร์คอนกรีต

ใช้สำหรับกั้นแนวแบ่งช่องจราจร กั้นเขตแดนชั่วคราว

สำหรับแบบมาตรฐาน มีชนิด

แบริเออร์ Type1 แบบมาตรฐานกรมทาง และ แบบ SJC  ขนาด 0.45x0.813x1.00 ม. และ 0.45x0.813x2.00 ม. 

แบริเออร์ Type2 แบบมาตรฐานกรมทาง และ แบบ SJC  ขนาด 0.61x0.813x1.00 ม. และ 0.61x0.813x2.00 ม. 

รูปภาพ แบริเออร์คอนกรีต