บ่อพักคอนกรีต

บ่อพักคอนกรีต

ใช้สำหรับดักขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสีย เพื่อที่จะได้ลงไปขุดลอก สามารถใช้ได้กับ ท่อคอนกรีตขนาด 300 400 500 600 800 1000 1200 และ 1500 มิลลิเมตร และ ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ขนาด 1200x1200 และ 1500x1500 มิลลิเมตร ตามที่ลูกค้าต้องการ

บ่อพักคอนกรีตมีแบบมาตรฐาน ได้แก่ แบบ 1ทาง 2ทางตรง 2ทางฉาก 3ทาง 4ทาง และสินค้าสั่งผลิต