เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต ที่หยุดล้อ ฐานเสาโคมไฟถนน

เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร  ทำรั้วกำแพง  บ้าน  โรงจอดรถ  

มีขนาดหน้าตัด ตั้งแต่ 4 x 4 นิ้ว, 5 x 5 นิ้ว, 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว

มีหัวเสาชนิด เหล็กโผล่ บ่าเดี่ยว บ่าหมุน บ่าคู่ และหัวตัด

ฐานเสาโคมไฟถนน ที่หยุดล้อ

ฐานเสาโคมไฟถนน  ตอม่อสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.20 ม.

ที่หยุดล้อ ขนาด 0.10 x 0.15 x 1.80 ม.