เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต

เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต

ใช้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างอาคาร  ทำรั้วกำแพง  บ้าน  โรงจอดรถ  มีขนาดหน้าตัดให้เลือกตั้งแต่ 4 x 4 นิ้ว, 5 x 5 นิ้ว, 6 x 6 นิ้ว และ 8 x 8 นิ้ว

เสาบ้าน มีหัวเสาชนิด เหล็กโผล่ บ่าเดี่ยว บ่าหมุน บ่าคู่ และหัวตัด