บ่อ ขอบบ่อคอนกรีต

ขอบบ่อ

ใช้สำหรับงานสุขาภิบาล นำมาทำบ่อเกรอะ และถังบำบัดน้ำเสีย หรือนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ อ่างปลา ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท มีขนาดมาตรฐาน  80 100 120 150 200 เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

ฝาขอบบ่อ

ขนาดของฝาขอบบ่อ มีหลากหลายตามขนาดของขอบบ่อ ประเภทของฝาขอบบ่อ มีแบบตัน แบบรูสี่เหลี่ยม แบบรูคอห่าน และแบบรูทองเหลือง