ขอบบ่อ ฝาขอบบ่อ

ขอบบ่อ

ใช้สำหรับงานสุขาภิบาล นำมาทำบ่อเกรอะ และถังบำบัดน้ำเสีย หรือนำมาทำเป็นกระถางปลูกต้นไม้ อ่างปลา ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท

มีขนาดมาตรฐาน  80 ซ.ม. 100 ซ.ม. 120 ซ.ม. 150 ซ.ม. 200 ซ.ม. และ 250 ซ.ม. ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน

ฝาขอบบ่อ

ขนาดของฝาขอบบ่อ มีขนาดมาตรฐาน  80 ซ.ม. 100 ซ.ม. 120 ซ.ม. 150 ซ.ม. 200 ซ.ม. และ 250 ซ.ม.

ประเภทของฝาขอบบ่อ มีแบบตัน แบบรูสี่เหลี่ยม แบบรูคอห่าน และ แบบรูทองเหลือง

รูปภาพประกอบ ขอบบ่อ ฝาขอบบ่อ