ระบบโครงสร้างสำเร็จรูป เอส เจ ซี (พรีคาสท์คอนกรีต)

ผลิตภัณฑ์พรีคาสท์คอนกรีต บ้าน อาคาร โรงงานสำเร็จรูป ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเสา คาน ผนัง พื้น บันได และสินค้าสั่งผลิตพิเศษ 
ผลิตภัณฑ์ของเรามีกระบวนการและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศฟินแลนด์ ออกแบบและควบคุมทุกขั้นตอน
ด้วยวิศวกรที่มีประสบการณ์สูง

นอกจากนี้เรายังมีกระบวนการผลิตและติดตั้งที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการยืนยันในคุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์พรีคาสท์ ดังนี้

1. ขั้นตอนการออกแบบที่ต้องผ่านสามัญวิศวกรโยธา

2. ใช้คอนกรีตกำลังอัดสูง ให้กำลังอัดที่ 250 ksc. ที่เวลา 18 ชั่วโมง เมื่อครบ 28 วัน คอนกรีตจะมีกำลังอัดที่ 450 ksc.

3. ใช้โต๊ะผลิตนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้มั่นใจในความเรียบและสะอาดของผิวชิ้นงานในด้านที่สัมผัสกับโต๊ะผลิต

4. การเขย่าคอนกรีตด้วยเครื่องเขย่าระบบไฮโดรลิค และยกชิ้นงานออกจากโต๊ะผลิต โดยใช้ตัวยกไฮดรอลิค
   ชิ้นงานไม่เกิดการงัดกับโต๊ะผลิต จึงไม่เกิดการแตกร้าวจากการยกชิ้นงาน

5. เครื่องขัดหน้าปูนระบบมอเตอร์ สามารถกำหนดระดับของผิวหน้าได้ ทำให้ได้ผิวหน้าเท่ากันทุกส่วน

6. ระบบบาร์โค้ด ทำให้สามารถรู้ขนาดชิ้นงาน น้ำหนักของชิ้นงาน และวันที่ผลิตชิ้นงาน

7. รูปแบบการสต็อกชิ้นงาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม

8. การยึดรั้งในแนวดิ่งด้วย Wire loop และกรอกด้วยปูน Non Shrink เพื่อเชื่อมยึดระหว่างแผ่น

9. การติดตั้งจะมีการยึดรั้งทั้งแบบระบบเปียก นั่นคือการร้อย Wire loop และการกรอกปูน Nonshrink
   และการเขื่อมยึด แบบระบบแห้ง คือ การเชื่อมต่อด้วยระบบเพลท

ประเภทของพรีคาสท์คอนกรีต

ประกอบด้วย ชิ้นส่วนเสา คาน ผนัง พื้น บันได และสินค้าสั่งผลิตพิเศษ ตามความต้องการของลูกค้า