ภาพรวมของธุรกิจ / Business Overview

เอส เจ ซี กรุ๊ป ประกอบด้วย 2 กลุ่มธุรกิจ 4 บริษัทหลัก
กลุ่มธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ ผลิตภัณฑ์คอนกรีต
กลุ่มธุรกิจธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง


บริษัท เอส เจ ซี คอนกรีต จำกัด
ดำเนินธุรกิจคอนกรีคผสมเสร็จ หน่วยผลิต 15 สาขาครอบคลุมพื้นที่ชลบุรี ระยอง พื้นที่ใกล้เคียง และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป
ทั้งแบบมาตรฐานและสั่งผลิตพิเศษ ตอบโจทย์งานก่อสร้างทุกรูปแบบ 

บริษัท เอส เจ ซี พรีคาสท์ จำกัด
ระบบโครงสร้างคอนกรีตสำเร็จรูป SJC PRECAST ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมก่อสร้างในด้านปัญหา
แรงงาน และคุณภาพการก่อสร้างตอบโจทย์ทั้งงานบ้าน ที่พักอาศัย และอาคารต่างๆ

บริษัท เอส เจ ซี ฟาสท์ เฟ้นซ์ จำกัด
ผลิตภัณฑ์ รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป นวัตกรรมใหม่ของรั้วสำเร็จรูป เทคโนโลยีจากประเทศอเมริกา

บริษัท ส.เจริญชัยค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
ดำเนินธุรกิจค้าส่ง ค้าปลีก วัสดุก่อสร้างและตกแต่ง ภายใต้ชื่อ “ส.เจริญชัย” สาขาเนินโมก, สาขาปิ่นทอง
ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์คอนกรีตคุณภาพสูง SJC สินค้าวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือช่าง และสินค้าตกแต่งครบวงจร
มีสินค้าให้เลือกสรรมากว่า 10,000 รายการ พร้อม Color Center ศูนย์ผสมสีมาตรฐาน