คอนกรีตผสมเสร็จ เอส เจ ซี

คอนกรีตผสมเสร็จ 16 สาขาครอบคลุมทั่วชลบุรี ระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

SJC คอนกรีต ได้ขยายหน่วยผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ทุกหน่วยผลิตยังได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน...

 

 

 

 

คอนกรีตผสมเสร็จ เอส เจ ซี มาตรฐานอุตสาหกรรม

คอนกรีตผสมเสร็จ SJC ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน เน้นคุณภาพ
และกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน ใช้คอมพิวเตอร์ในการควบคุมทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ และได้รับการรับรองมาตรฐานกระบวนการผลิต
ISO 9001: 2015 และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน เช่น 

Cement (ปูนซีเมนต์)              : Portland Cement ASTM C150 Type1, TIS 15-2514/2517/2532

                                     ชนิดที่1 ตามมาตรฐาน ASTM C150 Type1, มอก. 15-2514/2517/2532

Sand (ทราย)                      : ASTM C-33

Rock (หิน)                         : ASTM C-33

Admixture (น้ำยาผสมเพิ่ม)      : ASTM C-494

ประเภทของคอนกรีตผสมเสร็จ


SJC MORTAR ปูนทราย
ปูนทรายสำหรับงานปรับระดับ หรือเทน้ำเลี้ยงท่อในงานยิงปั๊มคอนกรีต ซึ่งมีให้เลือกหลากหลายตามปริมาณซีเมนต์ที่ผสม


SJC NORMAL CONCRETE คอนกรีตทั่วไป
เหมาะกับ งานโครงสร้างทั่วไป เช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด ถนน โรงงาน


SJC POST-TENSION CONCRETE คอนกรีตอัดแรง
สามารถรับกำลังอัดได้เร็ว แข็งแรงกว่าคอนกรีตทั่วไป กำลังอัดในช่วงต้นที่อายุ 3-7 วันจะสูงกว่าคอนกรีตทั่วไป
เหมาะกับ งานอัดแรงประเภทต่างๆ เช่น พื้นระบบไร้คาน คอนโด  สะพาน อาคารหล่อสำเร็จรูป


SJC WATERPROOF CONCRETE คอนกรีตกันซึม
ออกแบบให้มีค่า W/C ที่น้อยกว่า 0.5 จึงทำให้คอนกรีตมีคุณสมบัติกันซึมได้ในตัว
เหมาะกับ งานโครงสร้างสระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นดาดฟ้า พื้นห้องน้ำ กันสาด ห้องใต้ดินหรือ อุโมงค์


SJC HIGH EARLY STRENGTH CONCRETE คอนกรีตให้กำลังอัดเร็ว
ตอบสนองทุกความเร่งด่วนด้วยคอนกรีต ที่สามารถรับกำลังอัดทรงลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. ได้ภายในระยะเวลาเพียง 24 ชั่วโมง
เหมาะกับ งานซ่อมแซมพื้น หรือผิวจราจรแบบเร่งด่วน ลานจอดรถ พื้นโรงงาน งานสร้างถนนที่ต้องการใช้งานเร็ว


SJC MARINE CONCRETE คอนกรีตงานชายฝั่งทะเล
คอนกรีตที่พัฒนาสำหรับงานชายฝั่งทะเล เพิ่มความหนาแน่นของคอนกรีตเพื่อลดการซึมผ่านของคลอไรด์ไอออน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้
เกิดสนิมในเหล็กเสริม
เหมาะกับ งานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ต้องสัมผัสน้ำทะเล น้ำกร่อย หรืออยู่บริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้งโครงสร้างใต้ดิน


SJC SULPHATE RESISTANT CONCRETE คอนกรีตทนซัลเฟต
หยุดความเสียหายจากซัลเฟตด้วยคอนกรีตพิเศษ ที่มีความสามารถต้านทานซัลเฟตสูง ด้วยหลักการลดปริมาณรวม CAH และ Ca(OH)2 
ในเนื้อคอนกรีต ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับซัลเฟตทำให้เนื้อคอนกรีตเสียหาย นับเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาความเสียหายจากซัลเฟตที่ต้นเหตุ
เหมาะกับ งานโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน หรือดินบางบริเวณที่มีความเป็นกรด โครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำเสียตามโรงงานอุตสาหกรรม
หรือจากบ้านเรือน  โครงสร้างที่ต้องสัมผัสโรงงานผลิตสารเคมีบางประเภท


SJC LOW HEAT CONCRETE คอนกรีตความร้อนต่ำ
คอนกรีตพิเศษที่ออกแบบให้เกิดความร้อนต่ำกว่าปกติ ด้วยการออกแบบให้คอนกรีตมีอัตราการทำปฏิกิริยาในช่วงต้นที่ต่ำเพื่อลดความ
ต่างอุณหภูมิของภายนอกกับภายใน และลดอุณหภูมิภายในไม่ให้สูงเกินไป จึงหมดปัญหาเรื่องการแตกร้าวจากอุณหภูมิ (Thermal Crack)
เหมาะกับ งานโครงสร้างคอนกรีตหนา (Mass Concrete) เช่น ฐานรากขนาดใหญ่  เขื่อน  กำแพงดิน (Diaphragm Wall)


SJC PILE CONCRETE  คอนกรีตเข็มเจาะ
คอนกรีตเพื่องานเข็มเจาะโดยเฉพาะ ด้วยการทำงานที่ง่ายและการเซ็ตตัวของคอนกรีตที่มีความต่อเนื่องกัน
เหมาะกับ งานเข็มเจาะเล็ก-ใหญ่


SJC SELF-COMPACTING CONCRETE คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย
คอนกรีตซึ่งมีค่าการไหลตัวที่สูง สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อน และหนาแน่นมากๆ ได้อย่างดี สามารถอัดแน่นเข้าไปทุกมุมของแบบ
โดยไม่จำเป็นต้องจี้เขย่า
เหมาะกับ งานโครงสร้างที่ยากต่อการจี้เขย่า โครงสร้างที่ไม่สามารถเทได้ภายในครั้งเดียว โครงสร้างที่มีเหล็กเสริม
ซ้ำซ้อน และหนาแน่นมากๆ งานซ่อมแซมโครงสร้าง โครงสร้างที่ต้องการผิวหน้าคอนกรีตที่เรียบ โครงสร้างที่ต้องการความสะดวก และรวดเร็ว
ในการเทสูง


SJC FREEZING ROOM CONCRETE คอนกรีตห้องเย็น
คอนกรีตงานห้องเย็น สามารถต้านทานการแตกร้าวที่เกิดจากการแข็งตัวของน้ำในคอนกรีต อีกทั้งยังมีความทนทานต่อการขัดสีที่ผิวหน้าจาก
การใช้งานของรถถ่ายสินค้าอาทิ รถโฟล์คลิฟท์
เหมาะกับ งานห้องเย็น ห้องแช่แข็ง และห้องปรับอุณหภูมิ


SJC SLIP FORM CONCRETE คอนกรีตสลิปฟอร์ม
ระบบ Slip Form คือ ระบบการหล่อคอนกรีตชนิดหนึ่ง ที่ใช้แบบเหล็ก เป็นแบบหล่อคอนกรีต และสามารถเลื่อนตัวขึ้นไปในแนวดิ่งได้ หลังจาก
คอนกรีตเริ่มเซ็ตตัว โดยใช้ Hydraulic Jack เป็นตัวขับดันขึ้นไปเป็นจังหวะอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับการเทคอนกรีต และผูกเหล็กเสริมไป
พร้อมกัน ในอัตราความเร็ว 30 เซนติเมตร / หนึ่งชั่วโมง โดยประมาณ
เหมาะกับ งานก่อสร้างช่องลิฟต์ หอถังสูง ถังน้ำใส ไซโล อาคารสูง


SJC HIGH STRENGTH CONCRETE  คอนกรีตกำลังสูง
คอนกรีตกำลังสูงคือ คอนกรีตที่มีค่ากำลังอัดประลัยของ ตย รูปทรงกระบอกมาตรฐานตั้งแต่ 40 MPa หรือ 400 ksc ถึง 50 MPa หรือ
500 ksc ขึ้นไป ซึ่งมีประโยชน์ในการนำใช้ในงานก่อสร้างมากๆ เพราะเมื่อใดที่ค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้น จะส่งผลโดยตรงให้ค่า
โมดูลัสยืดหยุ่นของคอนกรีตเพิ่มสูงขึ้นไปด้วย ประกอบกับการที่เมื่อโครงสร้างมีความแข็งแรงสูงขึ้น ก็จะทำให้ขนาดของโครงสร้างนั้นมีขนาด
ที่เล็กลงไปด้วยส่งผลให้ราคาค่าก่อสร้างและ นน. ของตัวโครงสร้างเองนั้นลดลงไปด้วย
เหมาะกับ งานโครงสร้างอาคารสูง งานโครงสร้างที่มีช่วงยาว งานโครงสร้างคอนกรีตอัดแรง


SJC EASY FLOW CONCRETE
คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย เป็นคอนกรีตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งคอนกรีตประเภทนี้ คือ คอนกรีตที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นให้มีคุณสมบัติของความสามารถ
ในการเปลี่ยนรูปร่าง (Deformability) ความสามารถในการแทรกตัว (Filling Ability) และความสามารถในการต้านทานการแยกตัว
(Segregation Resistance) สูง สามารถไหลผ่านเหล็กเสริมที่ซับซ้อนและหนาแน่นมากๆ ได้อย่างง่ายดาย
เหมาะกับ งานโครงสร้างเหล็กเสริมที่ซับซ้อนและหนาแน่นมากๆ


SJC PROJECT SPEC CONCRETE
งานคอนกรีต Spec ที่ใช้งานสำหรับมาตรฐานของการประปา และกรมทาง