วิสัยทัศน์ / Vision

ที่ SJC GROUP เรามอบคุณภาพและความประทับใจ

พันธกิจ / Mission

เราผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ จากวัตถุดิบที่ถูกคัดสรรคุณภาพมาอย่างดี
สินค้าได้ถูกจัดส่งให้กับลูกค้าตรงเวลาตามที่นัดหมายไว้ และมีทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมคอยให้การบริการ
เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด