ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ และผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

คอนกรีตผสมเสร็จ 16 สาขาครอบคลุมทั่วชลบุรี ระยอง และพื้นที่ใกล้เคียง

SJC คอนกรีต ได้ขยายหน่วยผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่การใช้งาน และควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ที่ทันสมัย ทีมงานที่มีประสบการณ์สูง ทุกหน่วยผลิตยังได้รับการบำรุงรักษาให้มีสภาพดีอยู่เสมอเพื่อคุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน...


คอนกรีตผสมเสร็จ เอส เจ ซี มาตรฐานอุตสาหกรรม

คอนกรีตผสมเสร็จ SJC ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกรูปแบบการใช้งาน เน้นคุณภาพ
ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย ใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้
มาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001: 2015 มีผลิตภัณฑ์ให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบให้เหมาะกับประเภทงานของลูกค้า

ศูนย์บริการลูกค้า
ทุกคำถามเรามีคำตอบให้ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านคอนกรีตที่พร้อมให้คำปรึกษาทุกปัญหา รับคำสั่งซื้อ ประสานงานและติดตามการจัดส่ง
รวมไปถึง รับคำร้องเรียนต่างๆ เพื่อปฏิบัติการแก้ไขให้กับลูกค้า

หน่วยควบคุมคุณภาพ

เพื่อความมั่นใจสูงสุดของลูกค้า SJC คอนกรีต จึงมีทีมงานรับผิดชอบในการตรวจและทดสอบวัตถุดิบที่ใช้ผสมคอนกรีต
รวมถึงคุณภาพของคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่หน่วยงานผลิตจนถึงมือลูกค้า เช่น งานทดสอบค่าการยุบตัว การเก็บตัวอย่างลูกปูน
เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ


หน่วยบริการจัดส่งคอนกรีต
หน่วยบริการจัดส่งคอนกรีต SJC โดยบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
รถส่งคอนกรีตทุกคันติดตั้ง ระบบ GPS ช่วยควบคุมและบริหารรถให้สอดคล้องกับความต้องการในแต่ละช่วงเวลา รวมไปถึงการตรวจสอบทุกขั้นตอนก่อนการจัดส่ง 
“คอนกรีต เอส.เจ.ซี. รับประกันเต็มคิว” เพราะมีการชั่งน้ำหนัก และซีลล็อกทุกครั้งก่อนการจัดส่ง เพื่อให้มั่นใจว่าคอนกรีต SJC จะเต็มทั้งคุณภาพและจำนวน
ส่งถึงหน้างานตรงเวลา ทำให้งานก่อสร้างบรรลุตามเป้าหมายมีประสิทธิภาพมากที่สุด
“ปั๊มคอนกรีต SJC” จึงเป็นอีกบริการหนึ่งที่มาคู่กับคอนกรีตผสมเสร็จ SJC

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป

ผลิตภัณฑ์คอนกรีต คุณภาพมาตรฐาน มีสินค้ามาตรฐาน และสั่งผลิตตามแบบ ได้แก่

1.  ท่อคอนกรีตระบายน้ำ (ท่อกลม) ใช้ในงานระบายน้ำปริมาณน้อย มีแบบ ไม่เสริมเหล็ก ค.ส.ล. มอก.ชั้น 2 และมอก.ชั้น 3 (มอก.128-2549)
2.  ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ รูปสี่เหลี่ยม ใช้ในงานระบายน้ำปริมาณมาก มอก.1164-2559 (ชนิดใต้ทางเท้า)
    มอก.1166-2559 (ชนิดใต้ผิวจราจร)
3.  บ่อพักคอนกรีต สำหรับดักขยะและตะกอนของเสียในระบบระบายน้ำเสีย มีแบบ 1ทาง 2 ทางตรง 2 ทางฉาก 3 ทาง 4 ทาง
4.  แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป ชนิดธรรมดา และ มอก.576-2546 สำหรับระบบพื้นคอนกรีต
    และ มอก.828-2546 สำหรับระบบพื้นประกอบ
5.  รางคอนกรีตระบายน้ำ รูปตัวยู,รูปตัววี สำหรับงานระบายน้ำ
6.  ขอบคันหิน เข้ามุมขอบคันหิน ขอบคันหินดักขยะ สำหรับวางขอบทางเท้า ถนน งานสวน ฯลฯ
7.  เลโก้บล็อกคอนกรีต สำหรับใช้กั้นกันดินสไลด์ ใช้กันดินบ่อน้ำ ฯลฯ 
8.  แบริเออร์คอนกรีต สำหรับกั้นแนวแบ่งช่องจราจร กั้นเขตแดนชั่วคราว มีชนิด 1 ทาง และ 2 ทาง ยาว 1 ม. 2 ม.
9.  อิฐบล็อก แบบธรรมดา มอก.57-2533 และ มอก.58-2533 มีขนาด 7,9,14,19 ซม.
10. อิฐตำลาย อาทิ อิฐลับแล-ประกบคู่ อิฐลายหูกระต่าย อิฐกันสาด อิฐสี่เหลี่ยม
11.  เสาบ้าน คานคอนกรีตอัดแรง เสารั้วอัดแรง-เสาหลักเขต
    เสาบ้าน ชนิดหัวเสามีเหล็กโผล่ บ่าเดี่ยว บ่าหมุน บ่าคู่ และหัวตัด
12. ฐานเสาโคมไฟถนน ที่หยุดล้อ