ท่อคอนกรีต (สินค้ามาตรฐาน และสินค้าสั่งผลิต)

เอส เจ ซี คอนกรีต เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ภายใต้แบรนด์ SJC เป็นที่รู้จัก และมั่นใจ
ในคุณภาพความแข็งแกร่งทนทาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานระบายน้ำ หลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน

ท่อคอนกรีตระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง (ท่อกลม)

สำหรับระบายน้ำโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มอก.128-2549

ท่อคอนกรีต คมล.ชนิดไม่เสริมเหล็ก มีขนาด 0.30x1.00 ม. | 0.40x1.00 ม. | 0.60x1.00 ม. | 0.80x1.00 ม.

ท่อคอนกรีต ค.ส.ล. มีขนาด 0.40x1.00 ม. | 0.60x1.00 ม. | 0.60x1.00 ม.(smart pipe)| 0.80x1.00 ม. | 1.00x1.00 ม. | 1.20x1.00 ม. | 1.50x1.00 ม.

ท่อคอนกรีต ค.ส.ล.(มอก.ชั้น2) มีขนาด 0.30x1.00 ม. | 0.40x1.00 ม. | 0.60x1.00 ม. | 0.80x1.00 ม. | 1.00x1.00 ม. | 1.20x1.00 ม. | 1.50x1.00 ม.

 

 

ท่อคอนกรีต ค.ส.ล.(มอก.ชั้น3) มีขนาด 0.30x1.00 ม. | 0.40x1.00 ม. | 0.60x1.00 ม. | 0.80x1.00 ม. | 1.00x1.00 ม. | 1.20x1.00 ม. | 1.50x1.00 ม.

 

 

ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม (ท่อเหลี่ยม)

ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆเช่น งานระบายน้ำตัดผ่านถนน คู คลอง
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1164-2559 (ชนิดใต้ทางเท้า) มอก.1166-2559 (ชนิดใต้ผิวจราจร)
ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ชนิดใต้ทางเท้า ขนาด 1.20x1.20x1.00 ม. | 1.50x1.50x1.00 ม. | 1.80x1.80x1.00 ม. |
2.10x1.80x1.00 ม. | 2.10x2.10x1.00 ม. | 2.40x2.40x1.00 ม.

ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม ชนิดใต้ผิวจราจร ขนาด 1.20x1.20x1.00 ม. | 1.50x1.50x1.00 ม. | 1.80x1.80x1.00 ม. |
2.10x1.80x1.00 ม. | 2.10x2.10x1.00 ม. | 2.40x2.40x1.00 ม.