ท่อคอนกรีต


เอส เจ ซี คอนกรีต เป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คอนกรีตมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ภายใต้แบรนด์ SJC เป็นที่รู้จัก และมั่นใจ
ในคุณภาพความแข็งแกร่งทนทาน ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปเพื่องานระบายน้ำ หลากหลายรูปแบบให้เลือกตามความเหมาะสมของ
การใช้งาน

ท่อคอนกรีตระบายน้ำคอนกรีตปากลิ้นราง (ท่อกลม)

สำหรับระบายน้ำโครงการขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) มอก.128-2549 ขนาดตั้งแต่ 300 400 600 800 1000
1200 และ 1500 มิลลิเมตร สำหรับท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก และขนาด 300 400 600 800 มิลลิเมตร สำหรับคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก

ท่อคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยม (ท่อเหลี่ยม)

ใช้สำหรับงานระบายน้ำที่ต้องการระบายน้ำในปริมาณมากๆเช่น งานระบายน้ำตัดผ่านถนน คู คลอง
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1164-2559 (ชนิดใต้ทางเท้า) มอก.1166-2559 (ชนิดใต้ผิวจราจร) ขนาด 1200x1200 และ 1500x1500 มิลลิเมตร