แผ่นพิ้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีต

ใช้สำหรับงานอาคารที่พักอาศัย โครงการหมู่บ้าน งานสะพาน งานกันดิน ฯลฯ ทั้งนี้ บริษัท เอส.เจ.ซี.คอนกรีต จำกัด ยังมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองเลขที่ มอก.828-2546 สำหรับแผ่นพื้นที่มีความยาวไม่เกิน 4 เมตร โดยมีการเสริมลวดอัดแรงขนาด 4 มิลลิเมตร ตั้งแต่ 4-7 เส้น และชนิดธรรมดาที่ความยาวไม่เกิน 5 เมตร หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ใช้สำหรับงานอาคารที่พักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ทำรั้ว กำแพงกันดิน สำหรับแผ่นพื้นที่มีความยาวไม่เกิน 6000 มิลลิเมตร โดยมีการเสริมลวดอัดแรงที่ 9 เส้น