แผ่นพื้นคอนกรีต

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป มอก.

ใช้สำหรับงานอาคารที่พักอาศัย โครงการหมู่บ้าน งานสะพาน งานกันดิน ฯลฯ ภายใต้ระบบมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.828-2546

สำหรับความยาวไม่เกิน 3.80 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 4 เส้น

สำหรับความยาวไม่เกิน 4.00 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 5 , 6 , 7 เส้น

แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป

ใช้สำหรับงานอาคารที่พักอาศัย โครงการหมู่บ้าน ทำรั้ว กำแพงกันดิน ฯลฯ

สำหรับความยาวแผ่นพื้น ต่ำกว่า 0.95 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 4-7 เส้น/ไม่ระบุ

สำหรับความยาวตั้งแต่ 0.95 ม. - 3.00 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 4 เส้น

สำหรับความยาวตั้งแต่ 3.01 ม. - 4.00 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 5 เส้น

สำหรับความยาวตั้งแต่ 4.01 ม. - 4.50 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 6 เส้น

สำหรับความยาวตั้งแต่ 4.51 ม. - 5.00 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 7 เส้น

*ยกเว้นแผ่นพื้นที่ใช้สำหรับรองท่อ ความยาวแผ่นพื้น 2 ม. ใช้ PCY 4 มม. จำนวน 3 เส้น

*แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป SJC สามารถผลิตแบบ ใช้ PCY 5 มม. ได้ทุกความยาว

*แผ่นพื้นคอนกรีตอัดแรงสำเร็จรูป SJC สามารถผลิตแบบใส่ PCY ได้จำนวนสูงสุดถึง 8 เส้น

ภาพประกอบ แผ่นพื้นคอนกรีต