รางระบายน้ำคอนกรีต รางยู รางวี

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี หรือ รางวี (V-Ditch)

เป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต เพื่อให้สามารถปิดเปิดทำความสะอาดขุดรอกสิ่งอุดตันในรางระบายน้ำได้ 

ขนาดมาตรฐาน 0.15x0.50x1.00 ม. หรือขนาดสั่งผลิตตามลูกค้าต้องการ

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยู หรือ รางยู (U-Ditch)

ใช้สำหรับระบายน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ๆ มักใช้กับอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร ถนนในหมู่บ้าน โดยจะอยู่ติดผิวถนน เป็นต้น

ขนาดมาตรฐาน 0.40x0.40x2.00 ม. และ 0.60x0.60x2.00 ม. หรือขนาดสั่งผลิตตามลูกค้าต้องการ 

รูปภาพประกอบ รางยู รางวี