รางระบายน้ำคอนกรีต รางยู รางวี

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัวยู หรือ รางยู (U-Ditch)

เป็นฝารางระบายน้ำคอนกรีต เพื่อให้สามารถปิดเปิดทำความสะอาดขุดรอกสิ่งอุดตันในรางระบายน้ำได้ มีขนาดมาตรฐานสำหรับปิดรางระบายน้ำคอนกรีตขนาด 40 เซนติเมตร และ 60 เซนติเมตร หรือตามที่ลูกค้าต้องการได้

รางระบายน้ำคอนกรีต รูปตัววี หรือ รางวี (V-Ditch)

ใช้สำหรับระบายน้ำ ที่มีปริมาณน้ำน้อย ๆ มักใช้กับอาคารบ้านเรือน หมู่บ้านจัดสรร ถนนในหมู่บ้าน โดยจะอยู่ติดผิวถนน ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท มีขนาดมาตรฐานที่ 50 x 100 x 15 เซนติเมตร