ร่วมงานกับเรา

พนักงานขาย (Sales)

1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 23 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป 4. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 22 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปวส. ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 3 ปี ปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ตรงด้านงานจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี 4. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์

พนักงานธุรการฝ่ายขาย Admin

1. เพศ : ชาย/หญิง 2. อายุ : 20 ปีขึ้นไป 3. วุฒิการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป 4. เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์